EN VI
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Quality Policy

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc (NPC ETC) có chức năng và nhiệm vụ về mặt pháp lý đối với các hoạt động:

  • Thí nghiệm thiết bị và hệ thống thiết bị trong các lĩnh vực về Điện, Hóa, Lò hơi, Tuabin; Kiểm định, Hiệu chuẩn thiết bị đo lường bao gồm các đại lượng Điện áp, Điện trở, Dòng điện, Công suất, Điện năng, Nhiệt, Áp suất, Tấn số - Thời gian
  • Lắp ráp tủ bảng điều khiển điện cho các TBA
  • Thí nghiệm phân tích đánh giá chất lượng mẫu Dây và Cáp điện
  • Xây dựng bảo trì TTDKX và các TBA không người trực
  • Và một số lĩnh vực khác.

Với tiêu chí phục vụ khách hàng tốt nhất và để luôn thỏa mãn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, NPC ETC cam kết trên các nguyên tắc sau:

1. Luôn đáp ứng tối đa các yêu cầu về chất lượng và tiến độ cho khách hàng

2. Luôn quan tâm, duy trì phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

3. Chú trọng nâng cao chất lượng thí nghiệm bằng việc chủ động đầu tư, đổi mới các trang thiết bị thí nghiệm tiên tiến, hiện đại. Thường xuyên cập nhật và triển khai áp dụng các phương pháp công nghệ thí nghiệm mới tiên tiến. Mở rộng thêm các thí nghiệm phân tích chuyên sâu đang được ứng dụng trên phạm vi quốc tế và khu vực

4. Có chính sách để người lao động được học tập nâng cao trình độ, tạo cơ hội thăng tiến phát triển.

5. Không ngừng cải tiến chất lượng Thử nghiệm, Hiệu chuẩn thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005 và tiêu chuẩn 5S.

 
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020
GIÁM ĐỐC

Chu ky giam doc

Nguyễn Quang Khanh

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second