SOME OF OUTSTANDING PROJECTS
Some ofOutstanding projects
Over the past 50 years of formation and development, NPCETC has carried out calibration tests and put into operation for almost all thermal power plants, hydropower plants and substations up to 500kV in North Vietnam.
Transformer stations of 500kV North - Sourth Vietnam
Transformer stations of 500kV North - Sourth Vietnam

Transformer stations of 500kV North - Sourth Vietnam

  • By year: 2006
  • By location: Northern Vietnam
  • By category: Substation
Các TBA thuộc đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, 2: Hòa Bình, Nho Quan, Hà Tĩnh, Thường Tín
Đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1 là công trình đường dây truyền tải điện năng (điện xoay chiều) siêu cao áp 500kV đầu tiên tại Việt Nam có tổng chiều dài 1.487 km, kéo dài từ Hòa Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ Miền Bắc Việt Nam (từ cụm các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà; nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình) để cung cấp cho miền Nam Việt Nam và miền Trung Việt Nam lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng, đồng thời liên kết hệ thống điện cục bộ của ba Miền thành một khối thống nhất.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second