SOME OF OUTSTANDING PROJECTS
Some ofOutstanding projects
Over the past 50 years of formation and development, NPCETC has carried out calibration tests and put into operation for almost all thermal power plants, hydropower plants and substations up to 500kV in North Vietnam.
Thuong Tin 500kV Transformer Substation
Thuong Tin 500kV Transformer Substation

Thuong Tin 500kV Transformer Substation

  • By year: 2016
  • By location: Northern Vietnam
  • By category: Substation
Trạm biến áp 500KV Thường Tín thuộc xã Văn Bình, Văn Phú/ huyện Thường Tín/ thành phố Hà Nội
Trạm biến áp 500kV Thường Tín hiện tại có quy mô gồm 2 MBA 500kV (900 MVA + 600MVA) với 3 ngăn lộ đường dây 500kV kết nối với các trạm 500kV Nho Quan, Phố Nối, 6 ngăn lộ cho đường dây 220kV phục vụ truyền tải cho các TBA 220kV xung quanh khu vực Hà Nội. Đây là điểm nút truyền tải quan trọng cho mạch 500kV tuyến Bắc-Nam và đảm bảo nguồn công suất chính cho khu vực Tây và Nam Hà Nội.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second