EN VI
SOME OF OUTSTANDING PROJECTS

Hiep Hoa 500KV Transformer Substation

Hiep Hoa 500KV Transformer Substation
Hiep Hoa 500KV Transformer Substation

Project details

  • By year: 2015
  • By location: Northern Vietnam
  • By category: Substation
Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa có diện tích rộng gần 17 ha nằm trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa được lắp đặt 02 máy biến áp 500kV có tổng dung lượng 1.800 MVA và các thiết bị phân phối 500kV, 220kV, 35kV.

Theo quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2030, thì Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và các nhà máy phụ cận được xem là trung tâm Thủy điện của các tỉnh khu vực Tây Bắc với tổng công suất đặt khoảng 6.540 MW. Việc sớm hoàn thành đóng điện trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa có ý nghĩa vô cùng lớn để truyền tải cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước nói chung, của Hà Nội và các vùng phụ cận nói riêng.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second