EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đối phó với cơn bão số 2

Ngày 17.7.2014, Thủ tướng Chính phủ có Công điện hỏa tốc số 1245/CĐ-TTg chỉ đạo về việc đối phó với cơn bão số 2.
  Detail
File name:
Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về đối phó với cơn bão số 2
Category:
Govement Document
Size:
307.00 KB
Views:
117
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second