EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Công điện của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về đối phó với cơn bão số 1 (Bão MIRINAE)

hực hiện chỉ đạo trong Công điện số 13 CĐ-TW ngày 26/7/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về triển khai đối phó với cơn bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa gửi Điện số 3061/EVN-AT tới các đơn vị thành viên yêu cầu khẩn trương thực hiện các công việc ứng phó với cơn bão.
  Detail
File name:
Công điện của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về đối phó với cơn bão số 1 (Bão MIRINAE)
Category:
Govement Document
Size:
1.33 MB
Views:
150
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second