EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ

Tổng giám đốc EVN vừa có Điện thượng khẩn, yêu cầu các đơn vị chủ động các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ có thể mạnh lên thành bão.
  Detail
File name:
EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ
Category:
EVN Document
Size:
936.63 KB
Views:
142
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second