EN VI
SEARCHING DOCUMENTS

Công điện của EVN về đối phó với cơn bão Hagupit

Ngày 7/12/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện số 5005 /EVN-AT gửi các đơn vị thành viên về việc đối phó với cơn bão Hagupit. Kính mời Quý độc giả xem Công điện tại file đính kèm.
  Detail
File name:
Công điện của EVN về đối phó với cơn bão Hagupit
Category:
EVN Document
Size:
57.50 KB
Views:
184
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second